„A siker épp az útban van elrejtve, amin végig kell mennünk, és útközben fogjuk felfedezni azokat az értékeket, amikért megküzdve többek leszünk.”     Marie Clarence magyar író

Hét évtized

LÉTELEMÜNK AZ INNOVÁCIÓ

INTERJÚ KURDI VIKTORRAL, A BÁCSVÍZ ZRT. ELNÖK VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

2020 különleges év a BÁCSVÍZ Zrt. számára, idén ünnepli a jogelőd alapításának 70. évfordulóját. Ez a jelentős mérföldkő a számvetés időszaka is, miként alakult a vállalat múltja, hogyan alakul a jelene és milyen tanulságokat lehet levonni a jövőre nézve. A részletekről Kurdi Viktor elnök-vezérigazgatóval beszélgettünk.

– Valóban feltehetjük magunknak a kérdést, hogy milyen értékek mentén működtünk régen, és milyen értékek jellemzők a mostani BÁCSVÍZ-re. Nagyon örülök annak, hogy elődeink olyan stabil alapokat teremtettek, amelyeket még ma is érzékelünk. Nemcsak a betonba öntött műtárgyakra vagy a megvalósított víz- és csatornahálózatokra, vízmű telepekre gondolok, amelyekre manapság is jó ránézni, hanem az olyan alapokra is, amik nem kézzel foghatók, mint például a víziközművek működtetése iránti elkötelezettség, a hatékonyság folyamatos fejlesztése vagy a zöldterületek karbantartása.

Milyen fejlődési pályát írt le a vállalat, melyek voltak a fontosabb mérföldkövek?

– Három korszakra bontanám az elmúlt hét évtizedet. Kezdeném Benkó Zoltán igazgató úr által fémjelzett, úgynevezett „hőskorral”. Akkoriban a vízmű vállalat elsődlegesen építéssel foglalkozott – Vízmű domb, Szabadidő Központ, Uszoda – és másodlagosan üzemeltette a vízműveket. Majd a részvénytársasággá alakulás után, 1992-től Szekeres István úr vezetésével megtörtént a profiltisztítás és a cég az üzemeltetés felé fordult. Ezzel sikerült a vállalatot egyben tartani, és egy olyan hosszú távú stratégiát kidolgozni, megvalósítani, amelynek most is látjuk a pozitív hatásait. A harmadik korszak 2010-től datálódik, amikor megindult az expanzív növekedés. 2009-ben még 31 településen működtünk, jelenleg pedig 3 megyében, 58 településen nyújtunk víziközmű-szolgáltatást. A jelentős területnövekedéssel lehetővé vált, hogy a központi erőforrásaink jobban tudnak érvényesülni, és vállalatunk mérethatékonyabban tud működni.

Negyven víziközmű szolgáltató működik az országban. Ha kitekintünk az országos horizontra, akkor azt látjuk, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. mérete alapján az első harmadba tartozik, a gazdálkodási eredményei alapján pedig az élmezőnyhöz. Mi ennek a titka?

– Sikertényezőink közül kiemelném a 2013 óta tudatosan fejlesztett építőipari üzletágunkat, melynek árbevétele rekordot döntött a tavalyi évben, elérte az 1,7 milliárd forintot. Ez az eredmény komoly stabilizáló erő a gazdálkodásunkban, hiszen a víz- és csatornadíjak a lakossági szektorban 2013 óta nem változtak, sőt 2013 óta az üzemeltetett csövek minden egyes métere után vezetékadót kell fizetnünk. Bizony ezeket a terheket nem tudnánk viselni, ha nem működtetnénk a vállalkozási üzletágunkat. Az eredményeinkhez az is hozzájárul, hogy egy jól iparosodott területen vagyunk jelen, ahol a megrendelőink az utóbbi években rohamosan fejlődnek, ezáltal több víz- és csatornaszolgáltatást vesznek igénybe. A kegyes időjárás is kedvezően befolyásolja az árbevételünket, hiszen vannak olyan időszakok, amikor nagyobb mennyiségű vizet tudunk értékesíteni.

Egy vállalat eredményességéhez azonban elengedhetetlen a hatékonyság növelése is. Ön ezt hogyan látja?

– Ez így van. Ennek érdekében mi is tettünk és teszünk lépéseket. Többek között megvalósítottunk egy 40 fős létszámleépítést, így jelenleg 600 fővel, átgondoltabb szervezéssel látjuk el ugyanazt a feladatmennyiséget. Örülök annak, hogy az igazgatóság engedélyével a létszámcsökkentésből származó bérmegtakarítást vissza tudtuk forgatni munkatársaink elismerésére. Így tavaly évközben is tudtunk bért fejleszteni a munkaerő-piaci trendeknek megfelelően, ami tovább erősítette munkatársaink lojalitását.

A BÁCSVÍZ-et az egyik leginnovatívabb víziközmű-szolgáltatók között tartják számon.

– Az innováció iránti vágy a vérünkben van. Szeretnénk mindig fejleszteni, valami olyan utat találni, ami jobbá, biztonságosabbá, megfizethetőbbé teszi a szolgáltatásainkat. Nagyon sok olyan munkatársam van, aki minden nap ezen gondolkodik, és sokszor találunk olyan megoldásokat, amelyekből siker lesz. Nagyon örülök annak, hogy a munkatársaim zöme hivatásszerűen űzi a „bácsvízes mesterséget”, és napról napra, évről évre fejlődni szeretne, és az is nagy öröm számomra, hogy cégünk a szakmai fejlesztésre mindig tud áldozni.

Mit emelne ki az utóbbi évek legnagyobb fejlesztései közül?

– Tavaly februárban kezdte meg működését az új üzemirányító központunk. Jelentősége abban áll, hogy egyetlen helyről történik az 58 település vízellátó rendszerének felügyelete, működtetése. Az objektum országos szinten is komoly szakmai elismerést kapott, amire méltán lehetünk büszkék.

Utravalóul…

– Ha előre tekintek akár öt vagy tíz évre, akkor azt kívánom, hogy a BÁCSVÍZ legyen mindig egy innovatív, stabil lábakon álló, elkötelezett munkatársi gárdával rendelkező vállalat, amiről úgy vélekednek az ügyfelei, hogy az egyik legjobban működő szolgáltató az országban.

Fotók: Banczik Róbert

„Elsőrendű cél, hogy a vállalkozás profitot termeljen. De bolond, aki azt hiszi, hogy csak ez a cél. Hiszen egy hosszú távú célt kell követnie, hogy fenntarthatóak legyenek a folyamatok, hogy a fejlesztésre is jusson, mert az a holnapot biztosítja, a stratégiára is kell pénz, mert az a holnapután. Nem foglalkozhat csak a mával, mert akkor a holnap össze fog omlani.”

Kürti Sándor, Széchenyi-díjas üzletember

Kurdi Viktor 1996 óta dolgozik a vállalatnál, 2007-től pedig első számú vezetője. Szakmai életútjából az alábbi fontosabb állomásokat emeli ki:

 „Az első legfontosabb állomás 1974. Ez egyrészt a születésem éve, másrészt édesapám ebben az évben lépett be a vízmű vállalathoz, így az anyatejjel együtt szívtam magamba a vízműves lét hullámait, rezgéseit. Kisgyermek koromból sok érdekes emléket őrzök arról, hogy mit is végeznek a vízművesek. Ezek az átélt élmények befolyásolták az iskolaválasztásomat is. Így kerültem a vízügyi technikumba, majd a vízügyi főiskolára, Bajára. 1996-ban lettem gyakornok a BÁCSVÍZ Zrt.-nél. Nem édesapám mellé kerültem Kunszentmiklósra, hanem Kecskemétre, és ott kaptam mentorokat, Szigeti Tibor, Tóth Gergely, Balla Sándor, Virágh József személyében, akik egyengették a „tiszta vizes” pályámat. 2002-ig azt gondoltam, komoly perspektíva áll előttem ezen a területen. De Szekeres István vezérigazgató úr úgy látta jónak, hogy a „tiszta víz” oldalról kerüljek át a szennyvíz vonalra. Az elején kézzel-lábbal tiltakoztam ez ellen, mivel kialakult bennem egy olyan érzés, hogy a „tiszta víz” oldal felsőbbrendűbb a szennyvíz oldalhoz képest. De az új élethelyzet letörte az egómat és felvettem a munkát a csatornaszolgáltatási ágazatnál. Bevallom őszintén, hogy az ott töltött két és fél év alatt átalakult a szemléletem. Megtapasztalhattam a szennyvízelvezetési- és tisztítási folyamat szépségeit, részese lehettem kiváló emberi kapcsolatoknak, és megismerhettem fantasztikus szakmai kvalitásokat valamint vezetői stílusokat. Azt kell, hogy mondjam, ez volt Szekeres úr egyik legjobb döntése velem kapcsolatban.”

VÁLLALATUNKRÓL

A BÁCSVÍZ Zrt. alapszolgáltatásai: víz- és csatornaszolgáltatás. Kiegészítő szolgáltatások: vízminőség-ellenőrzés, vízmérő- és szivattyújavítás, vízhálózat-vizsgálat, csatornahálózat-vizsgálat, térinformatikai adatszolgáltatás, műszaki tervezés, mélyépítés, szállítás és gépjármű-javítás, kertészeti tevékenység, komposzt értékesítés.

 

CSATORNASZOLGÁLTATÁS

TELEPÜLÉS

IVÓVÍZELLÁTÁS

TELEPÜLÉS

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM

ÁRBEVÉTEL

MILLIÓ FT

KÜLDETÉSÜNK

Vállalatunk küldetése a biztonságos, magas színvonalú és megfizethető víziközmű szolgáltatás nyújtása. Folyamatosan arra törekszünk, hogy kivívjuk ügyfeleink maximális elégedettségét azáltal, hogy mindig megfelelő minőségű és mennyiségű ívóvíz álljon rendelkezésükre, illetve a használt vizet úgy vezessük el, hogy minél kisebb terhelést okozzunk környezetünk számára.